با سلام و آرزوی موفقیت برای دوستان عزیز.منابع زیر بیشتر بر اساس کتاب تنظیم شده.لذا نیاز به تمر کز و برنامه ریزی طولانی تر نسبت به جزوه خوانی داره.ذکر این نکته ضروریه که جزوه خوانی بار علمی دانشجو رو کم میکنه و به مطالب حاضر و آماده عادتش میده.پس سعی کنیم مطالب علمی رو از رفرنس های اصلی استخراج کنیم.

زبان انگلیسی
@ انگلیسی برای دانشجویان کشاورزی 1و2.انتشارات سمت
@انگلیسی برای دانشجویان علوم دامی انتشارات سمت
@فرهنگ تغذیه دام.مسعود هاشمی.نشر فرهنگ جامع
@کتب و مقالات علمی تخصصی
ژنتیک و اصلاح دام
@زنتیک.500مساله وراثت.خراسانی.سیاه منصور.نشرجوان
@اصول زنتیک.کاظمی.نشر عمیدی
@ژنتیک اصلاح دام.امانلو.
@مهندسی ژنتیک.امین لاری.دانشگاه شیراز
آمار و طرح آزمایش
@آمار کاربردی.بازرگان.دانشگاه شیراز
@مفاهیم امار و احتمالات.رضایی.نشر مشهد
@طرح های اماری در علوم کشاورزی.پورمیرزا.نشر دانشگاه ارومیه
@طرح های اماری در پژوهش های کشاورزی.صمدی.رضایی.ولی زاده.نشر دانشگاه تهران
تشریح و فیزیولوژی
@تشریح و کالبدشناسی حیوانات اهلی.حملی.نشر عمیدی
@فیزیولوژی گوارش در نشخوار کنندگان.ضمیری.محرری
@فیزیولوژی تولید مثل.هاشمی.فرهنگ جامع
@تولید مثل در گاو.ضمیری.دانشگاه شیراز
@جزوه تشریح و فیزیولوژی دکتر ضمیری
بیوشیمی
@بیوشیمی عمومی.شهبازی.ملک نیا.دانشگاه تهران
@بیوشیمی هارپر.شهبازی.ملک نیا.نشر سماط
@بیوشیمی لنینگر.مصری پور.نشر نشاط
تغذیه دام وطیور
@تغذیه دام مکدونالد
@اصول تغذیهو خوراک دادن دام.نیکخواه.امانلو.دانشگاه تهران
@تغذیه طیور.گلیان.نشر کوثر
@تغذیه مرغ.پوررضا.دانشگاه اصفهان
پرورش دام و طیور
@پرورش گاو شیری.قربانی.نشر امیرکبیر
@پرورش گاو شیری.ضمیری.دانشگاه شیراز
@پرورش گوسفند.سعادت نوری.سیاه منصور.نشر اشرفی
@پرورش بزهای شیر ی.ولی زاده.دانشگاه فردوسی مشهد
@اصول علمی و عملی پرورش طیور.جهاد دانشگاهی اصفهان
@راهنمای کامل پرورش طیور.نشر کوثر
@پرورش زنبور عسل.شهرستانی.نشر سپهر

امیدوارم منابع بالا بتونه کمک موثری باشه